Decret 131/1980 de 24 de juliol, creant el Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

item.page.date
1980-08-06
relationships.isAuthorOf
Cataluña Departamento de Cultura y Medios de Comunicación
item.page.journal-title
item.page.journal-issn
item.page.volume-title
item.page.publisher
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
item.page.abstract
item.page.description
Se incluye la corrección de erratas que aparece en el DOGC núm. 83, p. 1282, de 17.9.1980.
item.page.subject
item.page.citation
item.page.rights
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
item.page.collections