Decret 131/1980 de 24 de juliol, creant el Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

item.page.title.alternative
item.page.description.statementofresponsibility
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
relationships.isAuthorOf
Cataluña Departamento de Cultura y Medios de Comunicación
item.page.date
1980-08-06
item.page.publisher
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
item.page.citation
item.page.relation.ispartofseries
item.page.description.rango
Resolución ministerial (estatal)
item.page.abstract
item.page.description.tableofcontents
item.page.description
Se incluye la corrección de erratas que aparece en el DOGC núm. 83, p. 1282, de 17.9.1980.
item.page.relation.haspart
item.page.relation.hasversion
item.page.relation.isformatof
item.page.relation.ispartof
item.page.relation.isreferencedby
item.page.relation.references
item.page.relation.isreplacedby
item.page.relation.hasformat
item.page.relation.conformsto
item.page.relation.isbasedon
item.page.relation.isversionof
item.page.relation.replaces
item.page.relation.requires
item.page.relation.isrequiredby
item.page.subject
Gestión bibliotecaria
Patrimonio bibliográfico
item.page.collections