Decret 102/1980 de 23 de juny de 1980, de regulació de l'exercici de les competències transferides a la Generalitat de Catalunya en matèria de Cultura, en virtud del Reial Decret 2210/1979, de 7 de setembre

item.page.title.alternative
item.page.description.statementofresponsibility
relationships.isAuthorOf
Cataluña Departamento de Cultura y Medios de Comunicación
item.page.date
1980-07-09
item.page.publisher
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
item.page.citation
item.page.relation.ispartofseries
item.page.description.rango
Decreto (autonómico)
item.page.abstract
item.page.description.tableofcontents
item.page.description
item.page.relation.haspart
item.page.relation.hasversion
item.page.relation.isformatof
item.page.relation.ispartof
item.page.relation.isreferencedby
item.page.relation.references
item.page.relation.isreplacedby
item.page.relation.hasformat
item.page.relation.conformsto
item.page.relation.isbasedon
item.page.relation.isversionof
item.page.relation.replaces
item.page.relation.requires
item.page.relation.isrequiredby
item.page.subject
Cooperación bibliotecaria
item.page.collections